Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy

 • warszawa, budynek przy ul. grochowskiej 95
  Realizacja w roku 2013

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa z siedzibą przy ul. Walewskiej 4 w Warszawie stwierdza, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EUROINSTAL-BUD wykonywała prace w budynku przy ul. Grochowskiej 95 w zakresie:
  - Wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby sieci c.o. i ccw wraz z instalacją gazową dla potrzeb kotłowni,
  - Wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i ccw,
  - Wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji

  Prace były wykonywane bez uwag

 • Warszawa, budynek przy ul. rechniewskiego 9
  Realizacja w roku 2014

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe z siedzibą w Warszawie przy ul. Walewskiej 4 stwierdza, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EUROINSTAL-BUD wykonywało w budynku przy ul. Rechniewskiego 9 wymianę instalacji hydrantowej wraz z montażem pompowni p. pożarowej i wykonaniem instalacji elektrycznej do powyższego zestawu hydroforowego.
  Prace były wykonywane bez uwag.