Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Południe - Wydział Infrastruktury

 • warszawa, drobne remonty w placówkach oświatowych dzielnicy praga-południe
  Realizacja w roku 2011

  Informuję, że firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EUROINSTAL-BUD" Wojciech Onopiak wykonała w roku 2011 drobne remonty w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga Południe.
  Remonty obejmowały prace budowlane, instalacyjne sanitarne oraz instalacyjne elektryczne.
  Poszczególne prace remontowe zostały wykonane dobrze jakościowo oraz terminowo, ze znajomością specyfiki robót.

 • Warszawa, roboty remontowe w placówkach oświatowych dzielnicy praga-południe
  Realizacja w roku 2013

  Firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EUROINSTAL-BUD" Wojciech Onopiak wykonywała w roku 2013 roboty remontowe w placówkach oświatowych Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie obejmujące swym zakresem roboty budowlane, roboty sanitarne i gazowe oraz elektryczne.
  Roboty były wykonywane terminowo, starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną i znajomością specyfiki robót oraz specyfiką obsługiwanych placówek oświatowych, często w dni ustawowo wolne od pracy, w dniach wolnych od zajęć w godzinach popołudniowych i nocnych aby nie zakłócać planowych zajęć w obsługiwanych placówkach.
  Współpraca z w/w firmą układała się bardzo dobrze.