Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Warszawie

  • warszawa, budynek przy ul. mińskiej 25
    Realizacja w roku 2012

    Oddział Regionalny KRUS w Warszawie oświadcza, że Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EUROINSTAL-BUD" Wojciech Onopiak z siedzibą 04-830 Warszawa ul. Orłowskiego 41 wykonał remont łazienek w budynku przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie wpisanym w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-926.
    Stwierdzamy, że roboty zostały zrealizowane zgodnie z umową, należycie i terminowo.
    Pracownicy firmy wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i organizatorskimi Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "EUROINSTAL-BUD" Wojciech Onopiak prezentuje sobą solidnego i wiarygodnego partnera, którego możemy zarekomendować do współpracy innym inwestorom, jako potencjalnego wykonawcę.