Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "JAWCZYCE" w Warszawie

 • warszawa, budynek mieszkalny 
  Realizacja w roku 2011

  Firma P.I.B EUROINSTAL-BUD ul. Orłowskiego 41 04-830 Warszawa wykonała na zlecenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "JAWCZYCE" :
  - węzeł c.o. i c.c.w w budynku mieszkalnym przy ul. Mokotowskiej 52A w Warszawie 
  Czynności związane z prowadzeniem w/w prac realizowane były solidnie i rzetelnie. 
  Prace były prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, z dużą starannością i znajomością specyfiku robót.
  Firmę P.I.B EUROINSTAL-BUD Wojciech Onopiak cechuje bardzo dobra znajomość zagadnień budowlano-instalacyjnych, rzetelność, fachowość i dokładność wykonywanych usług oraz wysoka kultura osobista. Współpraca z firmą Pana Wojciecha Onopiaka nie budzi zastrzeżeń i jest ze wszech miar godna polecenia. 

 • Warszawa, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i remont klatek schodowych
  Realizacja na przełomie roku 2013/2014

  Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "JAWCZYCE" ul. Stalowa 20/22 03-426 Warszawa oświadcza iż, firma Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EUROINSTAL-BUD Wojciech Onopiak, 04-830 Warszawa ul. Orłowskiego 41 prowadziła na przełomie roku 2013/2014 w ramach jednej umowy, roboty związane z:
  Wymianą instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:
  - wymiana rur stalowych na polipropylenowe Glass firmy KAN-THERM
  - montaż grzejników stalowych PURMO
  - montaż zaworów termostatycznych

  Remontem klatek schodowych w zakresie:
  - wymiana instalacji elektrycznej
  - układanie płytek ceramicznych na ścianach
  - układanie płytek ceramicznych na schodach i podestach
  - naciąganie gładzi gipsowych
  - malowanie ścian i sufitów
  - wymiana parapetów w budynku mieszkalnym znajdującym się w zasobach naszej administracji
  przy ul. Stalowej 20/22 w Warszawie. Prace zostały zrealizowane zgodnie z umową, prawem budowlanym oraz wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Firma wykazała się odpowiednią wiedzą techniczną oraz dużą sprawnością organizacyjną co należy podkreślić, gdyż prace remontowe na klatkach schodowych są utrudnione ze względu na nieprzerwaną funkcje komunikacyjną a pomimo to roboty zostały wykonane terminowo z nienaganną jakością. Warta podkreślenia jest także dobra i bezkonfliktowa współpraca z mieszkańcami bloku i okazywana im życzliwość.
  Powyższe fakty pozwalają nam pozytywnie ocenić współprace z firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EUROINSTAL-BUD Wojciech Onopiak i zarekomendować jej usługi innym potencjalnym inwestorom.